Važno obaveštenje: Učesnicima na konkursu je dozvoljeno da sve grafičke priloge – 2D i 3D prikaze – predaju kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 100x70cm, horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI , umesto kao fajlove u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI, kako je navedeno u raspisu i programu konkursa.

  • „LOŽIONICA”KREATIVNO-INOVATIVNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR

    „LOŽIONICA”
    KREATIVNO-INOVATIVNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR

    Javni, otvoreni, anonimni, jednostepeni, arhitektonsko-urbanistički konkurs za idejno rešenje KREATIVNO-INOVATIVNI MULTIFUNKCIONALNI CENTAR „LOŽIONICA”, MOSTARSKA PETLJA, BEOGRAD
  • 1